OSBO 

  1. Teamleider OSBO
  2. Ons OSBO-team
  3. OSBO / KNSB: OSBO-indeling en rating

Teamleiders OSBO

Bel voor OSBO-zaken:
1e team:
2e team:
Pieter van der Zwan
 p i e t e r
a p e n s t a a r t j e v e l d 6 5 . n l
0.6.1.2.4.1.9.7.5.1. (geen voicemail, wel sms)
Bert Sigmond
b e r t s i g m o n d a p e n s t a a r t j e h e t n e t .nl
0.6.3.4.2.8.6.9.9.9


Ons OSBO-team

Wij spelen 5e klasse regionaal, met twee teams in de OSBO SOS-competitie.

OSBO / KNSB: OSBO-indeling en rating

Voor de OSBO-uitslagen kun je hier terecht: http://www.soscompetitie.nl
Voor het bekijken van je rating ga je naar de website van de schaakbond: http://www.schaakbond.nl/rating