Krachtzet

[Intern ronde 17 | 28 januari]
Pieter speelde vele zetten à tempo tegen Herman, won snel een pion en toen Herman overzag dat hij gewoon met de dame terug had kunnen slaan op f6 in
plaats van met de g-pion, waarmee zijn koningsstelling helemaal open kwam te liggen, was de partij gauw over.

Theo liet volgens eigen zeggen de aanval van Jelmer uitrazen en counterde vervolgens naar winst. Bart en Pascal maakten er een boeiende partij van.
Juist toen Bart het initiatief leek te nemen, kwam er een krachtzet van Pascal en bleek direct mat nog maar net te voorkomen. Een beetje zuur voor
Bart pakte de overgebleven stelling na afruil van een stel torens tegen de zwarte dame zeer voordelig uit voor wit. Een handvol zetten later was de
winst dan ook al secuur binnengehaald.

Bert S. won tenslotte het duel der naamgenoten.
Met dank aan Bert N. voor de verslaglegging. Op het ledengedeelte komt in de loop van de week de partij tussen Bart en Pascal te staan, want daar valt veel over na te praten!

Geef een reactie